030 - 635 12 12 info@notarisleskens.nl

Altijd een goed advies

wij staan graag ondernemers bij

Als ondernemer heeft u genoeg te regelen. Het is daarom prettig dat u zich niet hoeft te verdiepen in juridische en fiscale zaken. Met expertise in ondernemingsrecht ondersteunen wij u graag van oprichting, tot fusie tot bedrijfsoverdracht.

zakelijk

Laagdrempelig is ons kantoor: zowel letterlijk als figuurlijk. Wij vinden het belangrijk dat uw zaak alle zorg, tijd en aandacht krijgt en wij hechten veel waarde aan persoonlijk contact met onze cliënten. U kunt op ons kantoor terecht voor het oprichten een B.V. / N.V., stichtingen, verenigingen en coöperaties. Wij zijn vaak ondernemers van dienst bij onder meer het overdragen van aandelen, het begeleiden van fusies en splitsingen, het certificeren van aandelen en complexe statutenwijzigingen. Denk daarbij ook aan het aanpassen van de statuten van uw BV aan de in 2012 aangepaste wettelijke regeling (flex-BV). Door onze opgebouwde expertise kunnen wij u snel en goed advies geven.

Zakelijk en privé zijn, vooral bij familiebedrijven, nauw verbonden. Wij brengen dan ook graag onze kennis en ervaring in: zowel bij uw zakelijke transacties als bij uw familiezaken. Naast advies op het gebied van het ondernemingsrecht kijken wij bijvoorbeeld ook naar uw huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract en testament. Ook op het gebied van het familierecht kijken we met de ondernemer mee.

 

bv & nv

Aansprakelijkheid

De besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.). zijn rechtspersonen. Dat betekent dat alleen de B.V. / N.V. aansprakelijk is voor zijn schulden en (in principe) niet de directeuren en/of aandeelhouders. De B.V. / N.V. is heel geschikt om een onderneming in uit te oefenen. De winsten komen de aandeelhouders ten goede. Het maken van goede statuten behoort tot de expertise van ons kantoor.

Fiscale redenen

Naast uitsluiting van de eigen aansprakelijkheid van de ondernemer zijn fiscale redenen belangrijk om te kiezen voor een B.V. / N.V. Normaal gesproken wordt voor een B.V. / N.V. gekozen in de situatie dat er een behoorlijke winst gemaakt wordt. Indien u vragen heeft in verband met een B.V. / N.V. zijn wij u graag van dienst.

vereniging & stichting

Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon met leden en wordt opgericht om een bepaald doel na te streven. Dit kan vrijwel elk doel zijn, zoals sportbeoefening of een vereniging van huurders of huiseigenaren. Winsten die de vereniging maakt, moeten aan dat doel ten goede komen. De wet kent overigens twee soorten verenigingen: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (de formele vereniging) en die met beperkte rechtsbevoegdheid (de informele vereniging). Van de formele vereniging zijn de statuten, in tegenstelling tot de informele vereniging, opgenomen in een notariële akte. De formele vereniging moet bovendien worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Stichting

De stichting is een veel gebruikte rechtspersoon voor met name goede doelen. Het is een rechtspersoon met alle bijbehorende rechten en plichten. De stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters of bijvoorbeeld de bestuursleden;. de stichting mag alleen geld uitkeren aan het in de statuten omschreven doel. Een stichting heeft geen leden, maar eventueel wel donateurs. De macht is in handen van het bestuur van de stichting. Voor de oprichting van een stichting is een notariële akte nodig.